Geschreven door Jamie Joseph op Savingthewild.com

jamie1

Het schemert in Malawi als ik Rory Young aan de telefoon krijg, die met zijn collega rangers ergens diep in de Afrikaanse bush kampeert. Er is een gevoel van urgentie in zijn stem, alsof hij me veel belangrijke dingen te vertellen heeft, maar eigenlijk is er nog zo veel meer werk te doen.

"Laten we ons gewoon concentreren op de taak die voor ons ligt," onderbreekt hij me wanneer ik afwijk, waarbij hij opmerkt dat ik had gelezen dat hij, toen hij pas 17 jaar oud was, misschien wel de jongste persoon was die ooit zijn vleugels had verdiend in het Franse Vreemdelingenlegioen.

"Er zijn 81 stroperij arrestaties geweest in iets minder danjamie3 twee weken," gaat Rory verder. "Als we eerst hadden geschoten en later vragen hadden gesteld, hadden we slechts een fractie van dit aantal afgehandeld en zouden er vrijwel zeker slachtoffers zijn gevallen."

De olifantenpopulatie in Malawi is de afgelopen jaren gehalveerd, en de regering heeft nu besloten dat genoeg genoeg genoeg is. Ze hebben toegezegd hun hele ivoorvoorraad te verbranden, wat symbolisch belangrijk is, en er zijn plannen om natuurbehoud op te nemen in het lesprogramma van scholen, zodat kinderen het belang van wilde dieren leren inzien en de werkelijke waarde van wilde dieren voor het toerisme en de economie van het land. Er is nu politieke wil.

De in Zambia geboren Rory Young heeft jamie4Afrika's wildernis sinds hij een kleine jongen was. In Zimbabwe voltooide hij met succes een vijf jaar durende rigoureuze stage om boswachter te worden, waarvan slechts 5% slagen. Na meer dan twee decennia speuren in het veld, en plotseling midden in een nieuwe stroperijcrisis, was het hem glashelder dat veel van de mensen die in de eerste oorlog tegen stroperij in de jaren tachtig hadden gevochten, nu met pensioen waren, of waren vervangen door jongere, minder ervaren boswachters die waren opgegroeid na de contra-oproeroperaties van zijn generatie, en die geen opleiding of ervaring hadden in de zeer specifieke vaardigheden die nodig zijn om zo'n crisis te overwinnen.

Dit was het zaad waaruit Chengeta Wildlife is geboren, een organisatie die geld inzamelt om wildlife beschermingsteams op te leiden, omdat er, eerlijk gezegd, in het grootste deel van Afrika eenvoudigweg niet genoeg geld beschikbaar is om rangers goed op te leiden, en dus blijft het dodental stijgen, zowel voor dieren als voor mensen.

De sleutel hier is pragmatische doctrine. In de race om de bloedstroom te stoppen, proberen ex-militairen in heel Afrika de militaire doctrine toe te passen op de strijd tegen stroperij.

"Het werkt niet," zegt Rory. "Bij stroperij heb je geen militaire structuur. Elke man in een militaire eenheid speelt zijn rol, terwijl bij antistroperij de realiteit is dat de mannen ongelooflijk veelzijdig moeten zijn omdat ze onafhankelijk opereren in kleine groepen in geïsoleerde gebieden. Via ons Chengeta-netwerk van deskundigheid hebben wij een doctrine opgesteld die zeer specifiek is voor de strijd tegen stroperij, en die vervolgens verder wordt aangepast aan elk park. Onderdeel van deze doctrine is het aanleren van alle vaardigheden die ook aan militairen, politieagenten of inlichtingendiensten worden aangeleerd; hoe undercover te gaan en informatie uit andere bronnen te verzamelen, hoe reactief onderzoek te doen, hoe alle verzamelde informatie te analyseren en die informatie vervolgens te gebruiken om toekomstige operaties te plannen. We leren hen alle tactieken van achtervolging, aanhouding, aanhouding na aanhouding en ondervraging en om vervolgens de netwerken op te rollen met behulp van de informatie van gearresteerde stropers."

In het Nkhotakota Wildlife Reserve, voor de jamie5heel 2014 waren er 21 arrestaties. Onder Rory's leiding hebben ze 21 arrestaties gemaakt in een halve dag. En dat is omdat ze stopgroepen op de juiste plaatsen op het juiste moment zetten. Ze zoeken uit waar de stropers het beschermde gebied in en uit gaan en wat hun bewegingen zijn, met name de knelpunten, en dan zetten ze geheime aanhoudingen op. Ze coördineren met opsporingsteams, observatieposten en undercoveragenten, zodat ze de stropers bij elke stap in verschillende posities kunnen betrappen.

"Dit soort anti-stroperij wordt niet aangeleerd in de overgrote meerderheid van de anti-stroperij operaties in Afrika," vervolgt Rory. "Er wordt van uitgegaan dat als de laarzen op de grond niet werken, we de drones moeten inzetten, of een andere magische oorlogsvoering, maar er is geen wondermiddel. Kijk maar naar het Kruger National Park (KNP), zij falen omdat ze het proberen te runnen als een militaire structuur."

In Liwonde, waar zwarte neushoorns ernstig worden bedreigd, verrichtten de Malawische rangers tussen februari en maart in twee weken 33 arrestaties met slechts 30 man, één oude boot die op stropers was buitgemaakt, en anderhalf voertuig - ze hadden slechts een deel van de tijd de beschikking over een tweede voertuig. Vergelijk dat eens met het KNP, met duizenden manschappen, helikopters, drones, wagenparken, ondersteuning van leger en luchtmacht, en er werden in april slechts 28 neushoornstropers gearresteerd, en dat was een sterke verbetering.

Ik vraag me af of dat komt omdat Zuid-Afrika nog steeds geen effectieve achtervolgingsovereenkomst met Mozambique heeft, en de meeste stropers vanuit Mozambique de grens over komen.

"Dat is het niet," antwoordt de intense strateeg. "Want er is een hele reeks stappen die je kunt nemen. Je kunt ze betrappen op het punt van binnenkomst, op de markt, of bij het punt van uitgang - er zijn veel verschillende plaatsen waar je stroperij kunt aanpakken. Maar dat vereist allemaal intelligentie. Schieten op zicht is dom. Als we tijdens deze laatste vangstactie op zicht hadden geschoten, hadden we een handvol stropers neergeschoten en was het daarmee afgelopen geweest. Elke stroper is een kans op informatie om meer stropers te pakken en je een weg omhoog te banen naar de aanvoerders.

Vervolgens bespreken we het verband tussen armoede en de stroperijcrisis, en hoe belangrijk het is dat regeringen en NGO's dit probleem aanpakken. Armoede maakt de lokale dorpen die in de buurt van wilde dieren leven kwetsbaar, waarbij de vaders en zonen door criminele syndicaten worden gerekruteerd om het vuile werk op te knappen en de hoogste prijs te betalen, vaak met achterlating van weduwen en wezen.

Het meest recente cijfer - 81 arrestaties in 12 dagen - is indrukwekkend en moet een soort record zijn, maar ik wijs er snel op dat het percentage veroordelingen van stropers in heel Afrika lager ligt dan 10%. Het is geen geheim dat er vaak wordt geknoeid met bewijsmateriaal en dat het op mysterieuze wijze verdwijnt zodra het in politiehechtenis is genomen, dus hoe kan Chengeta's manier om rangers te leren omgaan met bewijsmateriaal anders zijn?

Rory: "Wij geven een complete doctrine, tot en met de rechtbanken, waarbij we ervoor zorgen dat de dossiers correct worden samengesteld, zodat de aanklagers alle informatie hebben die ze nodig hebben. We maximaliseren de effectiviteit van de ranger. Ik heb de afgelopen drie jaar rangers opgeleid in Malawi, Zimbabwe en Guinee, en voor zover ik weet zijn we nog nooit bewijs kwijtgeraakt. Malawi is bezig met een herziening van de wetgeving, ze weten dat ze veel strengere straffen moeten invoeren zodat de wet ook echt afschrikt, maar ondertussen is er een commissie gevormd bestaande uit justitie, politie, leger, parken en wild, en inlichtingendiensten om ervoor te zorgen dat ze meer veroordelingen krijgen. Het bewijsmateriaal dat nu aan de rechterlijke macht wordt overhandigd, ligt lichtjaren voor op dat van vroeger. "

Tijdens de Chengeta-opleiding leren de rangers hoe ze een dossier met al het bewijsmateriaal moeten samenstellen en alles wordt door twee politieagenten afgetekend, en de rangers krijgen daar een kopie van. Dan gaat het rechtstreeks naar de officier van justitie en die moet ervoor tekenen. Dan heeft iedereen een kopie, en als er iets verkeerd gaat kan de organisatie die het bewijsmateriaal is kwijtgeraakt worden aangeklaagd voor het opzettelijk knoeien met bewijsmateriaal.

De laatste tijd zijn de fondsen echter opgedroogd en Rory blijft pro bona werken. Zodra er meer donaties binnenkomen kan Chengeta nog eens zes beschermde gebieden in Malawi aanpakken, waaronder een Transfrontier Park en een World Heritage Site.

Rory: "Er zijn verzoeken van een dozijn Afrikaanse landen om de training te geven. Op dit moment ligt onze focus op fondsenwerving om de training te geven aan de minst ontwikkelde landen van Afrika die de meeste hulp nodig hebben."

Binnenkort...
National Geographic verhaal met Chengeta directeur Rory Young: Anti stroperij - high tech versus laarzen op de grond.

Als u Chengeta Wildlife wilt steunen, bezoek dan hier hun website.

Elke opleidingssessie van 30 dagen kost ongeveer US$18,000 die besteed wordt aan:
- Huur van voertuigen en boten voor antistroperijoperaties (indien nodig)
- Brandstof voor voertuigen en boten
- Dagelijkse rantsoenen voor trainers en deelnemers
- Onderdak voor trainers en deelnemers
- Vliegtickets en vervoer van trainers naar/van kamplocatie
- Vergoeding van de trainer
- Gedrukte veldgidsen en ander educatief materiaal
- Trainingsbenodigdheden indien nodig: kompassen, waterflessen, radio's

jamie6