De Westelijke Laagland Gorilla van Centraal Afrika

Chengeta is actief in het Beschermd Gebied Complex Dzanga Sangha van de Centraal Afrikaanse Republiek. Dit beschermde gebied is een van de overgebleven bolwerken van de Westelijke Laagland Gorilla's (Gorilla gorilla gorilla).

De westelijke laaglandgorilla is een van de twee ondersoorten van de westelijke gorilla. Deze gorilla's komen voor in het laaglandbos en de moerassen van Angola, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Equatoriaal-Guinea en Gabon. De andere ondersoort, de Cross River Gorilla (Gorilla gorilla diehli), is de meest bedreigde gorillasoort ter wereld en is beperkt tot een klein grensgebied tussen Kameroen en Nigeria.

Westelijke laaglandgorilla's zijn dagdieren, wat betekent dat ze overdag actief zijn. Deze dieren voelen zich zowel op de grond als in de bomen thuis! Na een dag foerageren op vruchten, kruiden en andere vegetatie bouwen deze dieren nesten om in te slapen.

Gorilla's zijn, net als mensen, sociale primaten. Ze communiceren op vele manieren, onder meer met gezichtsuitdrukkingen, geluiden, lichaamshoudingen en gebaren. Gorilla's kunnen 30 tot 40 jaar oud worden in hun oerwoudwoningen. Ze leven in groepen die meestal bestaan uit één mannetje, verschillende volwassen vrouwtjes en hun jongen. Het dominante mannetje staat bekend als de "zilverrug" vanwege zijn zilvergrijze vacht. Net als mensen zijn jonge gorilla's de eerste 4-5 jaar van hun leven afhankelijk van hun moeder. Gorilla's planten zich traag voort, waardoor het moeilijk is voor een afnemende populatie om zich te herstellen.

Westelijke laagland gorilla's zijn ernstig bedreigd

De Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) deelt alle vormen van gorilla's in als ernstig bedreigd. De voornaamste bedreigingen voor de Westelijke laagland Gorilla zijn overbejaging voor de illegale handel in wilde dieren en huisdieren, opkomende zoönosen, verlies van habitats en aantasting van habitats. Over het algemeen hebben deze bedreigingen een cumulatief effect op de populaties en de aantallen nemen in hun hele taxonomische verspreidingsgebied af.

"Gorilla's zijn enorm belangrijk voor boshabitats. Als grazers en zaadverspreiders helpen ze het bos gezond te houden," zegt Dr. Carolyn Jost Robinson, Chengeta Wildlife Directeur van Sociocultureel Onderzoek en Maatschappelijk Betrokkenheid. "Ze zijn niet alleen belangrijk voor de ecologie van het woud, maar gorilla's en andere wilde diersoorten zijn ook verweven met de culturele geschiedenis en identiteit van veel menselijke gemeenschappen in het Congobekken. Als we samenwerken met mensen om deze primaten in hun leefgebieden te beschermen, zorgen we voor de gezondheid op lange termijn van het bos en van de mensen die afhankelijk zijn van deze bossen."

Chengeta's werk in de Centraal Afrikaanse Republiek

Het belang van Chengeta's directe samenwerking met de gemeenschappen in de Centraal Afrikaanse Republiek is om de wilde dieren te beschermen, inclusief de Westelijke Laagland Gorilla. Ons gemeenschapsprogramma daar is de sleutel tot het versterken en motiveren van de lokale bevolking om de Westelijke Laagland Gorilla's te beschermen (en bosolifanten) binnen dit gebied.

Het opkomen voor gemeenschappen om vele soorten wilde dieren te beschermen in een gebied met zo'n grote biodiversiteit, is een belangrijk aandachtspunt van Chengeta's lopende werk in het Congobekken. Lees meer over onze blauwdruk voor gemeenschappen hier.